Pravidla pokojového golfu obrazek zpět

Pravidla pokojového golfu

 1. Každý hráč musí být vybaven svým vlastním, tzn. jednou holí a dvěma koulemi
 2. Hra na hřišti musí být povolena vlastníkem jamky
 3. Na rozdíl od normálního golfu, je cílem hry dostat hůl do jamky a koule držet mimo hru.
 4. V zámu zdařilé hry by měla být hůl co nejpevnější.Vlasníkům hřiště je povoleno zkontrolovat pevnost hole před začátkem hry.
 5. Vlastníkům se vyhrazuje právo určit rozměr hole tak, aby nedošlo k poškozoní jamky.
 6. Cílem hry je provést co nejvíce úderů do chvíle, než je majitel hřiště spokojen.Pokud hráč tento požadavek nesplní, může to vést k tomu, že mu majitel hřiště hru propříště odmítne.
 7. Je považováno za chybné, pokud se hráč snaží hrát ihned po příjezdu na hřiště.Zkušený hráč si obyčejně vyhradí určitý čas na vyjádření obdivu nad celým hřištěm, především pak, nad pěkně formovanými překážkami.
 8. Hráči by měli mít na paměti, že se zmínka o jiném hřišti, na kterém hráli, nebo na kterém v současné době též hrávají, nesetkává s kladnou odezvou.Rozzuření majitelé hřišť v těchto případech často poničí nákladné a ničím nenahraditelné vybavení hráče.
 9. Doporučuje se, aby se hrači předem přesvědčili, zda jejich hra nezačíná na novém hřišti.Hra se pak soustřed´je na jamku označeou červeným praporkem, hráči bývají poněkud nerozumní, když zjistí, že někdo jiný hrál na hřišti, které oni považovali za soukromé.
 10. Hráči by se měli ujistit, že je jejich hra přesně načasována.Hráč by neměl předpokládat, že je hřiště pokaždé připraveno ke hře. Začínající hráči by mohli být uvedeni do rozpaků zjištěním, že je hřiště dočasně mimo provoz.Hráčů se doporučuje, aby byli za této situace extrémně taktikčtí.Zkušení hráči přistupují v tomto případě k náhradním metodám hry.
 11. Majitel hřiště je povinen zvolit správnou polohu hřiště a zajistit okolí jamky tak, aby se k ní vytvořily co nejlepší přístupové cesty z různých stran
 12. Hráči by si měli opatřit povolení majitele hřiště dříve, než se pokusí o zadní devítku.
 13. Doporučuje se pomalá hra, ale hráč by měl být připraven změnit tempo, kdykoliv jej o to majitel hřiště požádá.
 14. Výjmečných výsledků lze dosáhnout opakovanou hrou na stejnou jamku v průběhu jedné hry
 15. Hráčům se doporučuje, aby s sebou pro každý případ měli pláštěnku