Školní řád obrazek zpět

Školní řád

 1. V sychravých dnech chodí student do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.
 2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe ve vyučování.
 3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví student lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.
 4. Ze třídy odchází student libovolně.
 5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.
 6. Není-li student spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky. Nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
 7. Osoby, které potká na chodbách, pozdraví hlasitým "Čau". Zásadně se nepřezouvá!
 8. Je-li student podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.
 9. Student ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je. A když ano, tak ne po hlavě...
 10. Je ukázněn ke všem spolužákům. Zajistí pivo, je-li na něm řada.
 11. Hraje jenom o peníze. Když to neumí, ostatní ho to naučí.
 12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
 13. Je-li student opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
 14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná!!!
 15. Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.
 16. školní pomůcky nosí student jen tehdy, chybí-li student z jeho karetního družstva.
 17. Student přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse!
 18. Při písemném zkoušení opisuje z taháku nebo od spolužáků.
 19. V přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.
 20. Na konci roku, poděkují profesoři studentům za výdrž. Po té si studenti rozeberou školu.